Photographer: Vladislav Petrovskiy
Model: Kseniya Kalinchuk
Stylist: Mariya Korneyeva
Muah, Body art: Mariya Shlehar

Vladislav Petrovskiy: website / behance