Dreamland, fashion photography by Aleksandar Alek Živković
Dreamland, fashion photography by Aleksandar Alek Živković

Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It Pin It PHOTOGRAPHER: Aleksandar Alek Živković STYLE AND ART DIRECTOR: Nevena Ivanović PINS MUA: Aleksandra Sanja Orlandić Sretković MODEL: Marijana Stracenski DESIGN: PINS studio Aleksandar Alek Živković: […]

Read More →