El Talismà de la reina Abdelàzia, illustration by Oriol Vidal

El Talismà de la reina Abdelàzia, illustration by Oriol Vidal

El Talismà de la reina Abdelàzia
Black and white illustrations for a children’s novel. Paperback.
Baula 2014

Oriol Vidal: website