“Saeko”, photography by Kanto Tsuji“Saeko”

Model: @saeko_neo
Photo by @kantoos_lifestyle

Kanto Tsuji: website / portfolio