Follow the Queen, photography by Kateryna Mostova
MUA: Katya Nasonova
Style: Olga Sadovskaya
Md: Inga Mezerya

Kateryna Mostova: instagram