Liberty, photography by Valou Perron

Liberty, photography by Valou Perron

Model: Céliane
(Shooting with Céliane for its portfolio)

Valou Perron: website / instagram