Motion, project by Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

Motion, project by Andrey Yakovlev & Lili Aleeva


Motion
Photographer: Andrey Yakovlev
Art director: Lili Aleeva
Models: MD models
Hair: Alexey Denisov
Make-up: Natalia Bondarchuk
Style: Aidar Sakhapov
for boutique leonardo-picasso.ru

Andrey Yakovlev & Lili Aleeva: instagram / tumblr