Lipton ice tea: drink gorgeous

Lipton ice tea: drink gorgeousTMW London advertising campaign for lipton “drink gorgeous”

Agency: TMW London
Photo: Staudinger + Franke Wien